PANIE MARKU! PAMIĘTAMY :(

23 czerwca 2012 roku, w miejscu, w którym rok temu tragicznie zginął wspaniały lotnik – kapitan Marek Szufa, członkowie SPFL Air-Action przy okazji Walnego Zebrania Członków, złożyli na falach Wisły wieniec – oddając w ten sposób cześć wspaniałemu lotnikowi i dając wyraz swej pamięci.