Szukaj

Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla szerokiego rozwoju fotografii lotniczej – największej pasji jego członków. Dążeniem SPFL jest skupienie najlepszych polskich fotografów lotniczych oraz utworzenie rozpoznawalnej w kraju i za granicą marki, utożsamianej z najwyższym poziomem wykonywanych zdjęć.

Statutowe cele Stowarzyszenia

Upowszechnianie i popularyzacja lotnictwa poprzez fotografię lotniczą
Upowszechnianie i popularyzacja fotografii lotniczej i jej przekazu
Konsolidacja i skupianie pod wspólną egidą fotografów lotniczych
Szerokie wsparcie fotografów lotniczych
Kontynuacja tradycji polskiej fotografii lotniczej
Kształcenie i szkolenie amatorów fotografii lotniczej
Korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia członków oraz wykorzystywanie tej wiedzy i tego doświadczenia do celów, jakie Stowarzyszenie zakłada w swej działalności
Korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia członków oraz wykorzystywanie tej wiedzy i tego doświadczenia do celów, jakie Stowarzyszenie zakłada w swej działalności
Krzewienie kultury, zasad etyki zawodowej i godnego zachowania wśród młodzieży oraz w środowiskach fotograficznych Rzeczypospolitej Polskiej

Trochę z naszej historii

Geneza powstania Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action sięga końca XX wieku, kiedy to kilka osób obdarzonych wyjątkową energią, zakochanych w lotnictwie, intensywnie zaangażowało się w fotografię lotniczą. Osoby te, stanowiące dziś trzon SPFL, na początku działały niezależnie od siebie. Udział w tych samych imprezach lotniczych powodował ich spotkania, które owocowały zawiązywaniem się znajomości opartych o wspólną pasję oraz niestandardowe – artystyczne podejście do fotografii lotniczej. Jedną z tych osób był Sławek hesja Krajniewski, który aktywnie działając zarówno w branży lotniczej, jak i w środowisku fotograficznym związanym z użytkownikami sprzętu marki Nikon (nikoniarze.pl), założył na Forum Nikona grupę tematyczną Lotnictwo oraz dział z fotografiami lotniczymi. Zaprosił też na forum kilka z opisanych powyżej osób. Rozpoczęło się budowanie portfolia grupy i tworzenie fundamentów jej egzystowania. Wymagało to sporej ilości pracy, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Ten teoretycznie niezwiązany z lotnictwem zakątek Internetu, dzięki prezentowanemu poziomowi zdjęć, rozmachowi organizowanych wyjazdów na wspólne lotnicze fotografowanie oraz wyjątkowej atmosferze, w krótkim czasie stał się bardzo dobrze znanym i cenionym w środowisku foto-lotniczym miejscem.

W krótkim czasie Świry Lotnicze stały się grupą bardzo silną fotograficznie, a ich prace wzbudzają zachwyty zarówno w kraju jak i za granicą.

Potrzeba udziału w akredytowanych imprezach oraz chęć fotografowania baz lotniczych, których bramy otwierają się jedynie przed poważnymi, formalnymi podmiotami sprawiły, że wszyscy członkowie grupy przyłączyli się do działającego na Forum Nikona – Stowarzyszenia Nikon Klub Polska (NKP). Działalność Świrów Lotniczych w ramach NKP stała się jeszcze bardziej zauważalna. Doszło nawet do tego, że wiele osób zarówno spoza Stowarzyszenia, jak i spośród jego członków, zaczęło postrzegać NKP jako stowarzyszenie lotnicze. Nie wszystkim było to na rękę.

Świry Lotnicze nie zamierzały jednak ograniczać swoich działań, a wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej się rozwijać. Zrodziła się myśl o utworzeniu własnego, stricte foto-lotniczego stowarzyszenia. Stowarzyszenia zrzeszającego samych najlepszych fotografów lotniczych o podobnym do Świrów lotniczych podejściu do lotniczego fotografowania. Idea została szybko wprowadzona w życie i w dniu 29 listopada 2009 roku odbyło się Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action.

W zebraniu wzięło udział 16 członków założycieli. Uchwalono przyjęcie Statutu oraz wybrano osoby funkcyjne do wszystkich organów władzy czyli do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Artystycznej Stowarzyszenia. Wspaniała jak zawsze atmosfera i pozytywne nastawienie Założycieli zaowocowały szeregiem pomysłów, które postanowiono wdrożyć w nowo-tworzonym Stowarzyszeniu.

Członkowie SPFL Air-Action

Członkowie SPFL to wyjątkowo zintegrowana i zaprzyjaźniona ze sobą grupa ludzi. Ludzi, którzy mimo że pochodzą z różnych stron Polski, pracują w różnych, często bardzo poważnych instytucjach, wywodzą się z rozmaitych środowisk i są zróżnicowani wiekiem, to łączy ich piękna, acz wymagająca pasja lotniczego fotografowania. Ludzi kochających lotnictwo, a nade wszystko wspaniałą zabawę i wyjątkowe podejście do fotografowania lotniczego.
Do SPFL może przyłączyć się każda osoba, której bliskie są powyższe cechy, a poziom jej fotografowania lotniczego zostanie zaakceptowany przez Radę Artystyczną Stowarzyszenia.

Fotografia lotnicza w SPFL Air-Action

Fotografia lotnicza w SPFL to nie typowe dokumentacyjno-techniczne zdjęcia lotnicze, niejednokrotnie nazywane spotterskimi. To nie zdjęcia ukierunkowane na przedstawienie głównie sylwetki samolotu ze wszystkimi jej detalami.

Priorytetowym dążeniem fotografii lotniczej w SPFL jest oddanie na zdjęciu klimatu danej chwili bądź sytuacji, stworzenie artystycznego, lotniczego obrazu ilustrującego piękno i zachwyt lotnictwem.

Fotografia lotnicza to z reguły zadanie dla samotnych fotografów, którzy tajniki swojej wiedzy zachowują dla siebie, by indywidualnie zdobyć jak najlepsze trofea. Fotografowie SPFL mają na ten temat nieco odmienne zdanie. Fotografują wspólnie, całą grupą. Dzięki temu mają możliwość bieżącej wymiany doświadczeń i wiedzy oraz jeszcze lepszej zabawy. Panuje wspaniała atmosfera poparta sporą dawką merytorycznej wiedzy. Każdy wnosi coś od siebie, dzięki czemu wypadkowa wiedza całej grupy rośnie. Ta z kolei wyraźnie przekłada się na stałe podnoszenie poziomu wykonywanych zdjęć.

Dlaczego warto być w SPFL Air-Action?

SPFL to jak już wspomniano, grupa pasjonatów z dużą wiedzą, doświadczeniem i zdolnościami organizacyjnymi, ale też ze sporą ilością pożytecznych kontaktów, które można i nawet trzeba wykorzystać w fotografii lotniczej. Tylko członkostwo w SPFL daje wyjątkową możliwość uczestniczenia we wszelkich wyjazdach, imprezach, zlotach, plenerach, warsztatach, szkoleniach, foto-wizytach w bazach lotniczych organizowanych przez SPFL. To wspaniała podstawa do wyjątkowo szybkiego rozwoju warsztatu fotograficznego. Największym jednak profitem wynikającym z członkostwa w SPFL jest udział w jedynej w swoim rodzaju elitarnej grupie fotografów, nie mającej sobie równych.

Back to Top