PANIE MARKU! PAMIĘTAMY :(

18 czerwca 2012 minął rok od tragicznego lotu kapitana Marka Szufy w czasie pokazów lotniczych w Płocku. Niecały tydzień później członkowie SPFL, przy okazji Walnego Zebrania odbywającego się w Pensjonacie Arkadia, złożyli na falach Wisły w miejscu wypadku wieniec, oddając w ten sposób cześć wspaniałemu lotnikowi i dając wyraz swej pamięci.