NATO DAYS – OSTRAVA 2017

Już od 16 lat w weekend, przypadający na połowę września, na lotnisku im. Leoša Janáčka w
Mošnovie koło Ostrawy ma miejsce dwudniowa impreza lotnicza (i nie tylko) pod nazwą Dni NATO.
Tegoroczna edycja Dni była niestety pechowa, a to z racji fatalnej pogody, panującej w naszym
regionie. W sobotę niski poziom chmur uniemożliwił występ zespołu akrobacyjnego Saudi Hawks,
który zapowiadał się na główną atrakcję pokazów, a pozostałych uczestników zmusił do
zaprezentowania jedynie „niskiego” pokazu. W niedzielę ulewny deszcz nieodwołalnie uziemił
wszystkie samoloty, pozwalając na start jedynie śmigłowcom. W żadnym wypadku nie oznacza to, że
tegoroczna Ostrawa była z naszego (tj. fotograficznego) punktu widzenia imprezą nieudaną. Zarówno
czwartkowe i piątkowe treningi, jak i pierwszy dzień oficjalnych pokazów gwarantowały duże
możliwości robienia zdjęć – także tym uczestnikom, których udział w Dniach NATO z konieczności
ograniczył się do przylotu, treningu i powrotu do domu.