Szukaj

Nasz dorobek

Cele SPFL Air-Action

Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla szerokiego rozwoju fotografii lotniczej – największej pasji jego członków. Dążeniem SPFL jest skupienie najlepszych polskich fotografów lotniczych oraz utworzenie rozpoznawalnej w kraju i za granicą marki, utożsamianej z najwyższym poziomem wykonywanych zdjęć.

Statutowe cele Stowarzyszenia

  • Upowszechnianie i popularyzacja lotnictwa poprzez fotografię lotniczą
  • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii lotniczej i jej przekazu
  • Konsolidacja i skupianie pod wspólną egidą fotografów lotniczych
  • Szerokie wsparcie fotografów lotniczych
  • Kontynuacja tradycji polskiej fotografii lotniczej
  • Kształcenie i szkolenie amatorów fotografii lotniczej
  • Korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia członków oraz wykorzystywanie tej wiedzy i tego doświadczenia do celów, jakie Stowarzyszenie zakłada w swej działalności
  • Dokumentowanie i analiza zjawisk oraz zmian zachodzących w dziedzinie fotografii lotniczej
  • Krzewienie kultury, zasad etyki zawodowej i godnego zachowania wśród młodzieży oraz w środowiskach fotograficznych Rzeczypospolitej Polskiej

Trochę
z naszej
historii

Geneza powstania Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action sięga końca XX wieku, kiedy to kilka osób obdarzonych wyjątkową energią, zakochanych w lotnictwie, intensywnie zaangażowało się w fotografię lotniczą. Osoby te, stanowiące dziś trzon SPFL, na początku działały niezależnie od siebie. Udział w tych samych imprezach lotniczych powodował ich spotkania, które owocowały zawiązywaniem się znajomości opartych o wspólną pasję oraz niestandardowe – artystyczne podejście do fotografii lotniczej. Jedną z tych osób był Sławek hesja Krajniewski, który aktywnie działając zarówno w branży lotniczej, jak i w środowisku fotograficznym związanym z użytkownikami sprzętu marki Nikon (nikoniarze.pl), założył na Forum Nikona grupę tematyczną Lotnictwo oraz dział z fotografiami lotniczymi. Zaprosił też na forum kilka z opisanych powyżej osób. Rozpoczęło się budowanie portfolia grupy i tworzenie fundamentów jej egzystowania. Wymagało to sporej ilości pracy, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Ten teoretycznie niezwiązany z lotnictwem zakątek Internetu, dzięki prezentowanemu poziomowi zdjęć, rozmachowi organizowanych wyjazdów na wspólne lotnicze fotografowanie oraz wyjątkowej atmosferze, w krótkim czasie stał się bardzo dobrze znanym i cenionym w środowisku foto-lotniczym miejscem.

Zaczął przyciągać do siebie wiele zaangażowanych w fotografię lotniczą osób nie tylko spod znaku Nikona. W krótkim czasie ci niezwiązani wcześniej ze sobą ludzie stali się wspaniale zintegrowaną i zaprzyjaźnioną grupą, nazywaną od czasu Axalp 2007 – Świrami Lotniczymi. Taki przydomek znakomicie oddaje ich podejście do tematyki lotnictwa i fotografii lotniczej.

W krótkim czasie Świry Lotnicze stały się grupą bardzo silną fotograficznie, a ich prace wzbudzają zachwyty zarówno w kraju jak i za granicą.

Potrzeba udziału w akredytowanych imprezach oraz chęć fotografowania baz lotniczych, których bramy otwierają się jedynie przed poważnymi, formalnymi podmiotami sprawiły, że wszyscy członkowie grupy przyłączyli się do działającego na Forum Nikona – Stowarzyszenia Nikon Klub Polska (NKP). Działalność Świrów Lotniczych w ramach NKP stała się jeszcze bardziej zauważalna. Doszło nawet do tego, że wiele osób zarówno spoza Stowarzyszenia, jak i spośród jego członków, zaczęło postrzegać NKP jako stowarzyszenie lotnicze. Nie wszystkim było to na rękę.

Świry Lotnicze nie zamierzały jednak ograniczać swoich działań, a wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej się rozwijać. Zrodziła się myśl o utworzeniu własnego, stricte foto-lotniczego stowarzyszenia. Stowarzyszenia zrzeszającego samych najlepszych fotografów lotniczych o podobnym do Świrów lotniczych podejściu do lotniczego fotografowania. Idea została szybko wprowadzona w życie i w dniu 29 listopada 2009 roku odbyło się Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action.

W zebraniu wzięło udział 16 członków założycieli. Uchwalono przyjęcie Statutu oraz wybrano osoby funkcyjne do wszystkich organów władzy czyli do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Artystycznej Stowarzyszenia. Wspaniała jak zawsze atmosfera i pozytywne nastawienie Założycieli zaowocowały szeregiem pomysłów, które postanowiono wdrożyć w nowo-tworzonym Stowarzyszeniu.

Członkowie
SPFL Air-Action

Członkowie SPFL to wyjątkowo zintegrowana i zaprzyjaźniona ze sobą grupa ludzi. Ludzi, którzy mimo że pochodzą z różnych stron Polski, pracują w różnych, często bardzo poważnych instytucjach, wywodzą się z rozmaitych środowisk i są zróżnicowani wiekiem, to łączy ich piękna, acz wymagająca pasja lotniczego fotografowania. Ludzi kochających lotnictwo, a nade wszystko wspaniałą zabawę i wyjątkowe podejście do fotografowania lotniczego.

Do SPFL może przyłączyć się każda osoba, której bliskie są powyższe cechy, a poziom jej fotografowania lotniczego zostanie zaakceptowany przez Radę Artystyczną Stowarzyszenia.

Back to Top