KRZYŻACKIE „MAZIAJE”

Będąc przejazdem przez Malbork, postanowiłem odwiedzić „Krzyżackie” progi. Według AUP dzień
zapowiadał się dość obficie, ale niestety skończyło się jedynie na technicznym oblocie Malborskich
maszyn. Z uwagi na to że akurat byłem przejazdem, dzień mimo wszystko mogę zaliczyć do udanych.