BRYZY i CASY NA START!

Donosimy z przyjemnością, iż rozpoczęliśmy sezon fotograficzny. Na
dobry poczatek wybraliśmy się na loty metodyczne do 8 Bazy Lotnictwa
Transportowego w Krakowie. Zdjęcia niebawem.