AVIATION NATION 2017 (USA, KLSV)

W dniach 11-12 listopada b.r. w amerykańskiej bazie Nellis, położonej nieopodal Las Vegas, odbywały się pokazy Aviation Nation 2017 Air and Space Expo. W tym roku dodatkowo połączone z obchodami 70. rocznicy USAF, a że jest to również baza zespołu Thunderbirds na nudę nie można było narzekać. W ramach obcho­dów  zade­mon­stro­wano moż­li­wo­ści bojowe US Air Force oraz przeprowa­dzono paradę histo­ryczną. Każdy z tych ele­men­tów był nie­zwy­kle inte­re­su­jący, emocjonujący i pozo­sta­wił nie­za­po­mniane wrażenia.Takiego zakończenia sezonu pokazowego życzymy każdemu lotniczemu świrowi…

Tomasz „deoc” Szczech