Szukaj

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SPFL AIR-ACTION

W dniu 29 listopada 2009 roku w Warszawie odbyło się zebranie grupy fotografów lotniczych, znanej już od 2007 roku jako „lotnicze świry”. Celem zebrania było założenie stowarzyszenia fotograficznego, które nazwano Stowarzyszeniem Polskich Fotografów Lotniczych AIR-ACTION. W zebraniu wzięło udział 16 członków założycieli. Uchwalono przyjęcie Statutu oraz wybrano osoby funkcyjne do wszystkich organów władzy czyli do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Artystycznej Stowarzyszenia. Wspaniała jak zawsze atmosfera i pozytywne nastawienie „Świrów” zaowocowały szeregiem pomysłów, które postanowiono wdrożyć w nowo-tworzonym Stowarzyszeniu.
Back to Top